طراحی سایت قزوین

سرشماری عمومی سال 90  
  تقسیمات کشوری سال 91
جمعیت: 1201565 نفر مساحت: 15567.303 کیلومتر مربع
متوسط رشد سالانه: 1.00 درصد تعداد شهرستان: 6
سهم از جمعیت کشور: 1.60 درصد تعداد بخش: 19
میزان شهرنشینی: 73.1 درصد تعداد دهستان: 46
درصد باسوادی: 84.1 درصد تعداد شهر: 25
بعد خانوار: 3.4 تعداد آبادی دارای سکنه: 842

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 طراحی سایت الوند 295
2 طراحی سایت قزوین 296

طراحی سایت

طراحی سایت انتخابات

طراحی سایت آژانس مسافرتی

شرکت طراحی سایت

طراحی پرتال سازمانی

طراحی سایت

  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری