طراحی سایت لرستان

سرشماری عمومی سال 90  
  تقسیمات کشوری سال 91
جمعیت: 1754243 نفر مساحت: 28293.988 کیلومتر مربع
متوسط رشد سالانه: 0.44 درصد تعداد شهرستان: 10
سهم از جمعیت کشور: 2.33 درصد تعداد بخش: 29
میزان شهرنشینی: 61.3 درصد تعداد دهستان: 85
درصد باسوادی: 80.4 درصد تعداد شهر: 25
بعد خانوار: 3.8 تعداد آبادی دارای سکنه: 2864

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 طراحی سایت دورود 328
2 طراحی سایت نورآباد 290
3 طراحی سایت الشتر 260
4 طراحی سایت الیگودرز 331
5 طراحی سایت خرم آباد 382
6 طراحی سایت بروجرد 351

طراحی سایت

طراحی سایت انتخابات

طراحی سایت آژانس مسافرتی

شرکت طراحی سایت

طراحی پرتال سازمانی

طراحی سایت

  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری