طراحی سایت کرمانشاه

سرشماری عمومی سال 90  
  تقسیمات کشوری سال 91
جمعیت: 1945227 نفر مساحت: 25009.269 کیلومتر مربع
متوسط رشد سالانه: 0.69 درصد تعداد شهرستان: 14
سهم از جمعیت کشور: 2.59 درصد تعداد بخش: 31
میزان شهرنشینی: 69/7 درصد تعداد دهستان: 86
درصد باسوادی: 81.7 درصد تعداد شهر: 31
بعد خانوار: 3.7 تعداد آبادی دارای سکنه: 2642

نمایش تعداد 
ردیف عنوان مطلب بازدیدها
1 طراحی سایت اسلام آباد غرب 281
2 طراحی سایت هرسین 283
3 طراحی سایت کنگاور 265
4 طراحی سایت کرمانشاه 362
5 طراحی سایت پاوه 413

طراحی سایت

طراحی سایت انتخابات

طراحی سایت آژانس مسافرتی

شرکت طراحی سایت

طراحی پرتال سازمانی

طراحی سایت

  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری