طراحی سه بعدی / مدل سازی سه بعدی

طراحی سه بعدی / مدل سازی سه بعدی / 3D Design

از آنجا که مدلسازی سه بعدی امروزه در طراحی دکوراسیون داخلی و طراحی هایی که قبل از اجرا و صرف هزینه های گزاف نیاز به اصلاحات دارند تا به مناسبترین شیوه و بر اساس استاندارد مورد توافق میان کارفرما و پیمانکار به اجرا در آیند، ما می توانیم این امکان را برای شما فراهم آوریم تا پیش از اجرا و نهایی سازی پروزه تان به شکل مجازی آن را ببینید، تغییر دهید و آنچه در ذهن شماست را به شکلی امکان پذیر در اجرا ترسیم و تقدیمتان نماییم . 

شما می توانید پیش از تولید خودرو، قطعه صنعتی و یا هرچیزی که در فضای واقعی قابل تولید و یا ساخت است آن را ببینید و اصلاح کنید. بدیهیست اصلاح و تعدیل مدل سه بعدی افزون بر خرید زمان، کاهش هزینه ها و مدیریت آن را برای شما به همراه خواهد داشت . 

نمونه هایی از کارهای سه بعدی یا 3D انجام شده عبارتند از : 

  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری