طراحی سایت مالی
منظور از طراحی وب سایت به صورت اختصاصی و یا سفارشی در نهایت عملکرد بهتر وب سایت یا بهبود کسب و کار تجاری شخص و یا شرکت نیست.
به طور کلی چیدمان ظاهری بر اساس کاملا دقیق خواسته های دریافت شده از کارفرما, عملکرد دقیق فرم و نرم افزارهای طراحی شده در جهت نیل به کسب رضایت مشتری را میتوان سفارش سازی نامید.
عموما در سفارش سازی به دلیل به خواسته های خاص عموما هم چیز از نوع باید ساخته شود و فقط در صورتی که برخی از خواسته ها با افزونه ها ماژول و کمپوننت های موجود تطابق داشته باشد اندکی کار کمتری صرف پیاده سازی می شود.
 
 
فارسی شده توسط : طراحی سایت

  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری