پشتیبانی کامپیوترهای شرکتها

cryptowall ویروس نیست!؟ باجگیری اینترنتی با قربانیان بین المللی، پاک شدن فایلها و تبدیل به میان بر

ویروس های جدید هر روز قربانیان متعددی می گیرند 

یکی از جدید ترین آنها پدیده ای به نام Cryptowall است که بی اندازه مخرب و خظر ناک و آسیبهای آن تقریبا غیر قابل بازیابی کامل است.

طراحی سایت

طراحی سایت انتخابات

طراحی سایت آژانس مسافرتی

شرکت طراحی سایت

طراحی پرتال سازمانی

  پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری